Zimmers Rum hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de personlige kompetencer, der er nødvendige for at løse private eller forretningsmæssige problemstillinger

samtaler

Individuelle samtaler som har hverdagens udfordringer i fokus.
Læs mere

forløb

Udviklingsforløb som øger trivsel og kan ses på bundlinien.
Læs mere

Når mønstre brydes opstår nye rum

Rammen er individuelle samtaler eller facilitering af udviklingsforløb i virksomheden. Under Covid19 forgår alle samtaler via “walk and talk” eller online via Zoom. Workshops mm. er udskudt til efter Covid19-krisen.

samtaler samtaler

Relationsarbejde
Konflikthåndtering
Personlig udvikling
Systemisk opstilling
Forandringsprocesser

Relationsarbejde

Personlig udvikling

Konflikthåndtering

Forandringsprocesser

Individuelle samtaler, der har fokus på hverdagens udfordringer.

Det kan eksempelvis være forholdet til din chef, dine kolleger eller dine medarbejdere og arbejdslivet iøvrigt. Det kan også være hverdagslivet derhjemme med kvaliteten af kontakten med (teenage) børn og partner, eller livet uden partner, eller forholdet til forældre og søskende. 

Det kan være et kvalificeret fokus på din rolle som leder og hvad der skal til for at du bliver endnu bedre.

Vi kan også arbejde med dit forhold til dig selv, måden du tænker og forholder dig til hverdagen på eller (arbejds)livet i det hele taget.

Mulighederne er mange og du behøver ikke på forhånd have et detaljeret overblik over, hvad der skal arbejdes med, ændres eller udvikles.

Når vi ser os omkring er der meget der tyder på, at mange har behov for og lyst til at kigge deres hverdagsliv efter i sømmene. 

Zimmers Rum sætter rammerne for et individuelt forløb, der kan bruges til at skabe forandringer i hverdagslivet. Deltagerens egen proces understøttes med rummelighed, nysgerrighed og stor empati baseret på faglig kunnen indenfor personlig udvikling, relationsarbejde og forandringsprocesser.

Kontakt

Indledende snak via telefon eller mail

1. samtale

FOKUSOMRÅDER

 • Hvad vil du?
 • Hvad opnår du ved det?
 • Hvad gør du nu
 • Fokusområde(r) besluttes
2. samtale

Cases fra dit liv

3. samtale

Cases fra dit liv

Opfølgning

VIRKER DET?

Opfølgning via mail,
telefon eller samtaler

Status på dit liv

På en skala fra 0-100,
hvor tilfreds er du med:

 • dit liv generelt
 • din partner/dit singleliv
 • dine børn/ikke at have børn
 • hjemmet
 • din økonomi
 • din arbejdssituation
 • din familie
 • dit sociale liv, venner m.m.
 • din fritid
Logbog

Test i hverdagen

 • Følger jeg min plan?
 • Noget nyt?
 • Ændringer?
 • Tanker?
 • Følelser?
 • Tilfredshed
 • Hvordan påvirker min adfærd min livssituation?

HverdagsRum er et forløb, der strækker sig over 3-4 måneder – og afsluttes endeligt med 1-2 opfølgningsmøder 6 måneder efter sidste samtale. Forløbet koster kr. 9.000,- for virksomheder og kr. 6.000,- for private – begge eksklusiv moms.

Man kan også booke enkeltstående sessioner af 1,5 times varighed. En session koster kr. 1000,- eksklusiv moms.forløb forløb

Skab fysiske rammer, der understøtter de aktiviteter der foregår i rummet
Forstå, hvad der er på spil, når samarbejdet virker – og når det ikke virker​
Styrk ledelse og autonomi uden dominans, konflikter eller manipulation
Få indsigt i de overbevisninger, der kan føre til, at I når jeres mål
Lær at give udviklende feedback – også for den, der giver det​​
Bliv bedre til at integrere virksomhedens drift og medarbejdernes trivsel

Udviklingsforløb der har fokus på virksomhedens konkrete udfordringer.

Det kan være udfordringer opstået i kølvandet på en pludselig opstået krisesituation som covid19, f.eks ved opsigelser, tab af kunder, afskedigelser mm. Eller forudsete udfordringer i forbindelse med sammenlægninger af afdelinger eller virksomheder.

Det kan være nødvendige ændringer i kultur eller arbejdsmiljø, hvis det viser sig at trivslen ikke er optimal, personaleomsætningen for høj, eller et sygefravær ud over det normale. Der er mange håndtag, man kan skrue på, hvis man gerne vil øge trivslen.

Det kan være udfordringer, der relaterer sig til virksomhedens indretning sådan helt fysisk faktisk. Vi ved, at det gør en forskel om arbejdspladsens fysiske rammer understøtter de aktiviteter, der foregår der. Det kan ses både på bundlinie og i sygefravær.

Det kan også være udfordringer, der fordrer et (gen)syn på strategien for jeres virksomhed eller visioner på sigt, hvor I er på vej hen, og hvordan I kommer derhen. 

Eller det kan være et kvalificeret fokus på ledelse, og hvad det betyder at være en dygtig leder, og hvordan man som leder får lov til at udøve god ledelse. Pilen peger nemlig altid på lederen!

Der er meget at hente, når man får øje på de mønstre, der gavner fællesskabet og dem der ikke gør, især når alles viden bringes i spil, så de nye rum kan designes og indtages så de tjener fællesskabet.

Zimmers Rum sætter rammerne for et udviklingsforløb som afdækker jeres behov, tester nye ideer og hjælper jer med at implementere den for jer bedste løsning på den eller de udfordringer I står overfor. Jeres designproces understøttes med rummelighed, nysgerrighed og stor empati baseret på faglig kunnen indenfor personlig udvikling, relationer og forandringsprocesser.